BMW kahjukäsitlus

Mida teha kui juhtus õnnetus?

Õnnetuse tekkimisel võta tarvitusele abinõud kahju suurenemise vältimiseks ja üldise ohutuse tagamiseks.

Kui liiklusõnnetuses inimesi viga ei ole saanud ja osalised on ühel meelel selles osas, kes õnnetuse põhjustas, tuleb kohapeal õnnetus fikseerida ning osaliste poolt allkirjastada. Kõige mugavam on seda teha, täites avalduse „Teade liiklusõnnetusest​”  kas kirjalikult või elektrooniliselt

  • juhtumi kirjeldus koos skeemiga;
  • juhtide ja sõidukite andmed;
  • kindlustusseltside nimed;
  • kinnitus, et mõlemad juhid on kirjapanduga nõus.

Pärast õnnetuse fikseerimist ning dokumendi allkirjastamist võib sõidukitega sündmuskohalt lahkuda. Enne sõidu alustamist veendu, et sõidukiga liiklemine on ohutu.

Helista Häirekeskusesse 112, kui:

  • õnnetuses on keegi viga saanud. Kui Sa oskad ja on võimalik, anna kannatanutele esmaabi;
  • õnnetuses osalenud inimesed ei ole süüdlase osas ühel meelel;
  • kahjustatud vara omanik ei ole teada, näiteks oled otsa sõitnud liiklusmärgile, aiale või parklas teisele sõidukile;
  • kahju tekitaja on õnnetuspaigalt lahkunud;
  • õnnetus tekkis loomale otsasõitmisel või selle vältimisel.

Kui Sinu autoga on juhtunud õnnetus, võtame kogu asjaajamise kindlustusfirmadega enda peale. Liiklusõnnetuse või muu kindlustusjuhtumi toimumise korral pöördu kahju registreerimiseks meie esindusse. 

Kahjukäsitlemiseks vajalikud dokumendid:

Liikluskahju käsitlemiseks vajalikud dokumendid:

Liiklusõnnetuse menetlemise korda reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus nr 68.